Wolne stoiska / Plan giełdy

Aktualizacja na dzień: 20.07.2018 r.

 Miejsca wolne na miesiąc

LIPIEC 2018 r. :

Plac A :

7,12,13,15,20,21,23,40,44,45,46,47,51,57,58,59,60,62,65,66,67,70,71,73,73a,78,79,80,81,83,103,

104,105,105a,107,108, 126,128,129,131,134,136,139,140,141,143,145a, 146,147,148,

163a,179,181,182

Plac B :

71,72

Plac C :

6,7,8,9,10,13,13a,14,14a,14c,15,21,28,34,35,64,66,67,68,69,127,128,133,134,141,150,153,154,155,

156, 157,159,160,161,162, 162a, 162b,162d,164,165,166,167,168,170, 171,172,176,177,178,182,185,

186,188,191,192,194,195,197,198

Przejście z biura na plac D:

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

 

Wszystkie w/w miejsca sprawdzane są w niedzielę rano czy nie nastąpiły pomyłki przy sprzedaży.
Sprzedaż miejsc następuje od godziny 9:00. Kolejność wykupu według kolejki ustawionej przed biurem.