Wolne stoiska / Plan giełdy

Aktualizacja na dzień: 01.08.2018 r.

 Miejsca wolne na miesiąc

SIERPIEŃ 2018 r. :

Plac A :

7,12,13,15,21,23,40,43,44,45,46,47,51,56,57,58,59,60,62,65,66,67,68,70,71,73,73a,78,79,80,81,82,83,103,

104,105,105a,107,108, 126,127,128,129,131,134,139,140,141,143,145a, 146,147,148,163a,179,181

Plac B :

51,52,56,71,72

Plac C :

6,7,8,9,10,13,13a,14,14a,14c,15,21,28,33,34,35,64,66,67,68,69,125,127,128,129,133,134,141,150,151,152,153,154,

155,156, 157,158,159,160,161,162, 162a, 162b,162d,164,165,166,167,168,169,170, 171,172,176,177,178,180,182,183,

184,185,188,191,192,193,194,195,196,197,198,200

Przejście z biura na plac D:

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

 

Wszystkie w/w miejsca sprawdzane są w niedzielę rano czy nie nastąpiły pomyłki przy sprzedaży.
Sprzedaż miejsc następuje od godziny 9:00. Kolejność wykupu według kolejki ustawionej przed biurem.