Wolne stoiska / Plan giełdy

Aktualizacja na dzień: 21.09.2018 r.

 Miejsca wolne na miesiąc

WRZESIEŃ 2018 r. :

Plac A :

15,40,41,42,43,44,45,46,47,51,57,58,59,60,62,66,67,70,71,73,78,79,80,81,102,103,

104,105,105a,107,108,124, 126,127,128,129,131,134,136,139,140,141,143,145a, 146,147,148,163a,179,181

Plac B :

51,52,56,71,72

Plac C :

6,7,8,9,10,13,13a,14,14a,14c,15,21,28,33,34,35,60,64,66,67,68,69,78,159,160,161,162,162a,162b,162d,176

,177,178,180,181,182,183,187,188,191

Przejście z biura na plac D:

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

 

Wszystkie w/w miejsca sprawdzane są w niedzielę rano czy nie nastąpiły pomyłki przy sprzedaży.
Sprzedaż miejsc następuje od godziny 9:00. Kolejność wykupu według kolejki ustawionej przed biurem.