Wolne stoiska / Plan giełdy

Aktualizacja na dzień: 08.11.2018 r.

 Miejsca wolne na miesiąc

LISTOPAD 2018 r. :

Plac A :

15,20,40,41,42,43,44,45,46,47,51,56,57,58,59,60,62,66,67,68,70,71,73,78,79,80,81,82,103,

104,105,105a,107,124,126,127,128,129,134,136,137,139,140,141,143, 145a,146,147,148,163a

Plac B :

50,51,52,56,71

Plac C :

6,7,8,9,10,11,13,13a,14,14a,14c,15,26,28,30,33,34,35,64,66,68,69,74,75,78,85,92,122,125,

127,128,134,135,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,162a,162b,162d,164,165,166,167,168,

169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,193,194,

195,196,197,198,199,200

Przejście z biura na plac D:

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

 

Wszystkie w/w miejsca sprawdzane są w niedzielę rano czy nie nastąpiły pomyłki przy sprzedaży.
Sprzedaż miejsc następuje od godziny 9:00. Kolejność wykupu według kolejki ustawionej przed biurem.