Kontakt

Zielonogórski Rynek
Rolno-Towarowy S.A.

Al. Zjednoczenia 102
65-021 Zielona Góra
NIP: 929-10-11-147
Regon: 970399175
Kapitał zakładowy: 7.788.400 zł
Konto: Bank BGŻ BNP Paribas O/ Zielona Góra
nr 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800

Sekretariat

68 326-00-67
68 326-25-64 wew. 113
fax 68 320-39-99
e-mail: biuro (małpa) zrrt.com.pl

Centrum Obsługi Klienta

68 326-12-10
68 326-25-64 wew.118

Giełda Niedzielna

68 451-32-09
e-mail: gielda (małpa) zrrt.com.pl

Księgowość

68 326-25-64 wew. 119

Dział Marketingu

68 326 25 64 wew.229
e-mail: k.marketing (małpa) zrrt.com.pl
 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.
2. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z otrzymaną wiadomością na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podsmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie umów powierzenia.
4. Posiada Pan/i prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawldłowe lub niekompletne;
c. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomniamym)
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych;
f. prawo do wycofania zgody, przy czym korzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne.