Kontakt

 

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. Al. Zjednoczenia 102

65-021 Zielona Góra


NIP: 929-10-11-147

Regon: 970399175

Kapitał zakładowy: 7.788.400 zł

Konto: BGŻ S.A. O/ Zielona Góra,

nr 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800


tel. 68 326-25-64 – centrala

www.zrrt.com.pl

Sekretariat

68 326-00-67,

68 326-25-64 wew. 113

fax 68 320-39-99

e-mail: biuro@zrrt.com.pl

Księgowość

68 326-25-64 wew. 115

 

Biuro Maklerskie

tel/fax 68 326-12-10,

326-25-64 wew. 118

e-mail: rynek@zrrt.com.pl

Dział Inwestycji

68 326-25-64 wew. 229

 

Marketing

68 320-39-93

68 326-25-64 wew. 117

e-mail: marketing@zrrt.com.pl