O Nas

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. rozpoczął działalność 01.05.1995 roku, stając się największym centrum handlu hurtowego w województwie lubuskim. Dysponujemy magazynami składowymi, pomieszczeniami handlowymi, chłodniami, biurami o pow. 28 tys. m², które zajmują firmy z następujących branż:

  • spożywczej
  • nabiałowej
  • mięsnej
  • warzyw i owoców
  • tytoniowej

Na terenie ZRRT S.A. działają również restauracja i stacje benzynowe. Utrzymujemy kontakty z wieloma firmami, instytucjami z branży rolnej, giełdami towarowymi w kraju i zagranicą.
Podstawowym celem naszej działalności jest:

  • wynajem powierzchni magazynowej, handlowej, biurowej
  • prowadzenie Biura Maklerskiego w zakresie obrotu towarami:

- rolno-spożywczymi
- warzywami
- owocami
- mięsem

 

Prowadzenie działań mających na celu popularyzację nowoczesnych form i sposobów przygotowania produktów rolnych.