Instytucje

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl

2. Agencja Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

4. Agencja Nieruchomości Rolnych – www.anr.gov.pl 

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – www.krus.gov.pl

6. Lubuska Izba Rolnicza – www.lir.agro.pl

7. Giełda Paliwowo-Rolna – www.rolpetrol.com.pl

8. Wirtualna Giełda Towarowa NetBrokers – www.netb.pl

9. Pierwszy portal Rolny – www.ppr.pl

10. Internetowa Giełda Rolna i Towarowa – http://www.igrit.pl/

11. GIEŁDA ROLNA: http://www.gieldarolna.pl/

12. Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – www.ierigz.waw.pl