Przetargi ZRRT SA

_________________
18.07.2016
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia niepublicznego na usługę Inżyniera Kontraktu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Hali Kwiatowej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Zjednoczenia 104 w Zielonej Górze” w trybie przetargu nieograniczonego

 

Ogłoszenie

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy

Wzór umowy

Oferta

 

_________________________________________________________________
14.06.2016
 

Budowa Hali Kwiatowej z przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Zjednoczenia 104 w Zielonej Górze”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

– SIWZ – załączniki
– SIWZ – Hala Kwiatowa
– Projekt umowy
 

PROJEKT BUDOWLANY

- strona tytułowa
- zawartość opracowania

Branża elektryczna
Projekt
Branża ogólnobudowlana
opis techniczny

- rysunki

  architektura

    - projekt zagospodarowania pb-a1
    - elewacje pb-a5
    - przekroje pb-a3
    - rzut dachu pb-a4
    - rzut parteru pb-a2
    - zestawienie stolarki pb-a6

  konstrukcja

  - stal
    – pb k5 rzut
  - żelbet
    – rzut fundamentów pb-k1
    – stopa_f1_pb-k3
    – stopa f2_pb-k4
    – układ dylatacji posadzki pb-k2

Branża sanitarna
opis
 - rysunki
    - rys pb-s1
    - rys pb-s2
    - rys pb-s3
    - rys pb-s4
    - rys pb-s5
 

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ

Branża elektryczna
projekt wykonawczy
Branża konstrukcyjna
- zawartość opracowania
- rysunki
stal
    - pw-k1 dzwig_d1
    - pw-k2 dzwig_d2
    - pw-k3 dzwig_d3
    - pw-k4 dzwig_d4
    - pw-k5 dzwig_d5
    - pw-k6 stez-ok
    - pw-k7-stez-kal
    - pw-kr1 ryg-os 9
    - pw-kr10 ryg-os b
    - pw-kr11 ryg-os d
    - pw-kr12 ryg-os c
    - pw-kr13 ryg-pom_tech
    - pw-kr14 os_e
    - pw-kr15 os6prim
    - pw-kr2 ryg-os 1
    - pw-kr3 ryg-os 2
    - pw-kr4_ryg-os 3
    - pw-kr5 ryg-os 4
    - pw-kr6 ryg-os 5
    - pw-kr7 ryg-os 6
    - pw-kr8 ryg-os 7
    - pw-kr9 ryg-os 8
żelbet
    - podwalina pw-z1
    - podwalina pw-z2
    - podwalina pw-z3
    - podwalina pw-z4
    - podwalina pw-z5
    - podwalina pw-z6
    - podwalina pw-z7

Branża sanitarna
Instalacje sanitarne wewnętrzne
opis
- rysunki
    - rys pw-s1

    - rys pw-s2
    - rys pw-s3
    - rys pw-s4
    - rys pw-s5
    - rys pw-s6
    - rys pw-s7
    - rys pw-s8
    - rys pw-s9
    - rys pw-s10

 Przyłącza wod-kan
  - opis
  - rysunki
    - rys pb-s1
    - rys pb-s2
    - rys_pb-s3
    - rys_pb-s4
    - rys_pb-s5
    - rys_pb-s6
    - rys_pb-s7

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

branża elektryczna
branża ogólnobudowlana
branża sanitarna

PRZEDMIAR ROBÓT

branża elektryczna
branża ogólnobudowlana
branża sanitarna

_________________________________________________________________
14.06.2016
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

_________________________________________________________________
06.06.2016

Budowa Hali Kwiatowej z przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Zjednoczenia 104 w Zielonej Górze”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

_________________________________________________________________

04.05.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku przemysłowego przy ul.Elektronowej w Zielonej Górze”

zaproszenie do składania ofert
program funkcjonalno-użytkowy
wzór umowy
oferta

_________________________________________________________________
24.03.2016

Przebudowa istniejącego budynku magazynowo – usługowego na budynek biurowy przy ul.Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

_

SIWZ – załączniki
SIWZ – budynek biurowy projekt
Umowa wykonawcza na halę – projekt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty budowlane
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY

Architektura
Projekt zagospodarowania terenu
Parter
Piętro
Dach
Przekrój
Elewacje
Instalacja ppoż
Bilans terenu
Stolarka
Ekspertyza budowlana
Opis techniczny zagospodarowania terenu
Charakterystyka energetyczna

Konstrukcja
opis techniczny
fundamenty
rzut
rama wsporcza
ściany

Instalacje elektryczne
opis techniczny
oświetlenie
gniazda elektryczne
gniazda teletechniczne
inst. odgromowa
schemat RG_cz 1
schemat RG_cz 2
schemat RK
schemat SAP
widok RG i RK

Instalacje sanitarne
opis techniczny
woda zimna i cwu
kanalizacja sanitarna i skropliny
c.o.
wentylacja mechaniczna
klimatyzacja

Informacje dodatkowe

 

Każdy oferent winien wpłacić wadium w wysokości 20.000 PLN.
-
Przedmiar dodatkowy