Ogłoszenie

Lubuska Jesień na Rynku
22 października 2019
Lubuska Jesień już w niedzielę!
25 października 2019
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zielonogórski Rynek Rolno- Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175 tel. 68 326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl oferuje do sprzedaży niżej wymienione środki trwałe:

1. Zamiatarka uliczna Hofmans 416, rok produkcji 1999

2. Zamiatarka uliczna Hofmans 400, rok produkcji 1995

Zbywane składniki majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 23 do 31 października 2019 r. w godz. 9.30 – 13.30 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy al. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze.

Osoby, bądź podmioty zainteresowane nabyciem maszyn proszone są o kontaktowanie się w tej sprawie z Panem Zbigniewem Siemaszko – Kierownikiem Giełdy Niedzielnej w okresie od 23 października do 31 października 2019 r. w siedzibie tut. Spółki, bądź telefonicznie pod nr 603 192 587 oraz złożenie oferty pisemnej w sekretariacie ZRRT S.A. do godz. 15.00 w dniu 31 października 2019 r.