Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia

Narodowa Wystawa Rolnicza
21 listopada 2018
Jarmark Bożonarodzeniowy tuż-tuż!
30 listopada 2018
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki „Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka przejmująca”) z APOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 26 listopada 2018 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 2 1ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Załączniki:
Plan połączenia – skan