Ogłoszenie o wyborze firmy audytorskiej

Tłumy na Bayer Full!
1 października 2019
Lubuska Jesień na Rynku
22 października 2019
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o wyborze firmy audytorskiej

Na podstawie Uchwały nr 13/2019/XVI z dnia 05 października 2019 r. Rady Nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 zgodnie z § 1 w/w Uchwały do przeprowadzenia w/w badania sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza wybrała firmę Grupa Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.