Ogłoszenie: Zamknięcie postępowania.

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
17 czerwca 2020
Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert.
1 lipca 2020
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Zamknięcie postępowania.

Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż postępowanie ogłoszone na stronie internetowej w dniu 20 marca 2020r. dotyczące wyboru podmiotu do świadczenie usługi obejmującej prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych po jego zmianie dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zostało zamknięte bez wyboru wykonawcy.