Pracujemy w niedziele

Wywiad z wiceprezesem
6 stycznia 2018
Spotkanie z Jarosławem Gowinem
25 stycznia 2018
Wywiad z wiceprezesem
6 stycznia 2018
Spotkanie z Jarosławem Gowinem
25 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

Pracujemy w niedziele

Sejm RP przyjął  ustawę „O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni” z 24 listopada 2017. Dziś i jutro mają być rozpatrzone poprawki Senatu.

Co ważne, w ustawie uwzględniono postulaty rynków hurtowych, izb rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa aby rynki hurtowe i podmioty prowadzące na nich działalność mogły pracować w niedziele.

Dziś i jutro ustawa ma znów zostać rozpatrzona przez Sejm, ponieważ Senat wprowadził do niej poprawki. Punkty 28 i 29 w art. 6 ustawy pozostają niezmienione.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 roku. W artykule 6 ustawy ujęto wyłączenia spod tej ustawy.

Zakaz nie obowiązuje:

  • pkt  28 na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
  • pkt 29 w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności.

– Decyzja o umożliwieniu handlu w niedziele rynkom hurtowym jest bardzo dobra i na pewno przyczyni się do naszego rozwoju – ocenia Prezes Zarządu ZRRT Tomasz Czajkowski. – Warto pamiętać, że na naszym terenie handlują głównie producenci i wytwórcy, nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy sprzedają również własne wyroby. Decyzja Sejmu na pewno jest wyjściem im naprzeciw.

Tomasz Czajkowski podkreśla, że zarząd Rynku w ostatnim czasie bardzo często podejmował rozmowy w tej sprawie, zarówno w wicepremierem Jarosławem Gowinem podczas wizyty w Zielonej Górze, ale także z lubuskimi posłami, m.in. Markiem Astem, Jerzym Materną czy Arturem Zasadą. – Sporo dyskutowaliśmy też w resorcie rolnictwa. To wszystko wpłynęło na obecny kształt ustawy – podsumowuje Prezes Czajkowski.

Pobierz ustawę:

druk_870_ustawa_o_zakazie_handlu_w_niedziele_-_przekazana_do_Senatu_1_