Prezes z Odznaką

Informator dostępny online!
7 marca 2018
W piątek Forum w Rzeszowie
20 marca 2018
Pokaż wszystkie

Prezes z Odznaką

Dziś w Warszawie Prezes ZRRT Tomasz Czajkowski odebrał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się podczas VI Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno – Spożywczego. W czasie Kongresu odbyła się debata poświęcona:

  • umacnianiu integracji i pogłębiania więzi eksporterów z sektora rolno – spożywczego
  • szansom i możliwościom perspektywy konkurencyjności i rozwoju eksportu rolno – spożywczego
  • instrumentom wsparcia konkurencyjności eksportu rolno – spożywczego

W Kongresie wzięli udział m.in. przedsiębiorcy ze wszystkich regionów Polski. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Chróścikowski, Senator, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Ryszard Zarudzki (na zdjęciu z Tomaszem Czajkowskim), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mieczysław Twaróg, Prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.