ZRRT. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

27 maja 2022

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – montaż wyłączników Ppoż.

Zielona Góra, dnia 27 maja 2022 r. ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.   zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Montaż wyłączników Ppoż na obiektach […]
26 maja 2022

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – zestaw nagłośnienia z okablowaniem.

Zielona Góra, dnia 26 maja 2022 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM   Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia […]
16 maja 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

  Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze informuje, że w dniu 10 maja 2022r. Akcjonariusz-Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadający akcje stanowiące […]
5 maja 2022

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego […]
2 marca 2022

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – budowa odwodnienia.

Zielona Góra, dnia 2 marca 2022 r.   ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Budowa odwodnienia na placach oraz ciągach […]