ZRRT. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

16 maja 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

  Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze informuje, że w dniu 10 maja 2022r. Akcjonariusz-Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadający akcje stanowiące […]
17 grudnia 2021

Informacja – Giełda Niedzielna – zmiana wysokości opłat abonamentowych.

  Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy S.A.   zmienia wysokość opłat abonamentowych i biletów jednorazowych za stoiska Giełdy Niedzielnej według poniższej tabeli. Stawki obowiązują od stycznia 2022 […]