Wspieramy lokalną edukację i sport

Stawiamy na promocję Rynku i Giełdy
30 kwietnia 2019
Wizyta w Gdańsku
20 maja 2019
Pokaż wszystkie

Wspieramy lokalną edukację i sport

– Mamy pełną świadomość tego, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Robimy wszystko, żeby jak najlepiej wypełnić swoją misję – mówi wiceprezes ZRRT S.A. Mirosław Zelisko.

„Mamy wizję, pełnimy misję, pomagamy w rozwoju” – to hasło od dwóch lat przyświeca działaniom  powołanego latem 2017 roku zarządu. Jest konsekwentnie realizowane i prowadzi do bardzo wielu ciekawych przedsięwzięć, które Rynek organizuje wraz z lubuskimi placówkami oświatowymi, klubami sportowymi czy stowarzyszeniami. – Mamy pełną świadomość tego, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Wiemy, że nasz Rynek jest zielonogórski, ale z jego dobrodziejstw korzystają także mieszkańcy całego regionu. Robimy zatem wszystko, żeby jak najlepiej wypełnić swoją misję – podkreśla wiceprezes ZRRT S.A. Mirosław Zelisko.

EDUKACJA

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A wspiera także szkolnictwo zawodowe. Kształcenie zawodowe zostało silnie osadzone w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Dlatego już jesienią 2017 roku zarząd podjął decyzję o współpracy ze szkołami z naszego regionu. Podstawą sukcesu gospodarczego Polski będą przedsiębiorstwa tworzące i wykorzystujące innowacje. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają popyt na wykwalifikowaną kadrę. Dlatego gwarancją rozwoju kraju jest inwestycja w najmłodsze pokolenie, a w szczególności pomoc w wyborze właściwej ścieżki kariery i drogi rozwoju zawodowego. – Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego współpracują z nami regularnie od dwóch lat. Często dostają okazję promocji podczas naszych imprez. ZSiPKZ wspiera nas przy okazji Jarmarków, wykorzystując swoje gastronomiczne możliwości – wylicza prezes ZRRT S.A Tomasz Czajkowski.

Ale edukacja to nie tylko młodzież. Podczas ostatniego Jarmarku Wielkanocnego swój kunszt artystyczny pokazały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zielonej Górze „Wyspa Dzieci”. To właśnie ich prace stanowiły jeden z elementów dekoracji głównej sceny.

SPORT

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A wspiera futbol dzieci i młodzieży. Pomaga finansowo i organizacyjnie m.in. Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego, która w Zielonej Górze szkoli młode talenty. Ta pomoc idealnie wpisuje się w wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a także dobrych praktyk działalności sponsoringowej. – W tym roku będziemy także pomagać młodych tancerzom skupionych wokół klubu Etna w Krośnie Odrzańskim. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w regionie są ogromne. Ciężko będzie zaspokoić wszystkich, ale w miarę możliwości będziemy pomagać wszystkim potrzebującym – deklaruje kierownik marketingu ZRRT S.A Tomasz Kaczczmarek. I od razu zapowiada, że na pewno Rynek będzie wspierał organizację turniejów i zawodów dla młodych sportowców.