Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A z siedzibą w Zielonej Górze
przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra
informuje, że z dniem 22.10.2023 r. zostaje uruchomiony Portal eGiełda.

 

Jest to serwis informacyjno-płatniczy utworzony dla Państwa przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

Znajdziemy go pod adresem internetowym https://egielda.zrrt.com.pl oraz w zakładce Giełda Niedzielna pod skrótem eGiełda na stronie internetowej https://zrrt.com.pl Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego.

Regulamin Giełdy Niedzielnej, Regulamin Zakupu Stanowisk Handlowych Drogą Internetową oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną znajdują się w zakładce Giełda Niedzielna na stronie internetowej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze.

Kontakt z pracownikami w godzinach pracy Biura Giełdy Niedzielnej.

Informujemy – bardzo ważne:

1. Z chwilą uruchomienia Portalu, stanowiska handlowe abonamentowe niewykupione w terminie zostają wystawione do sprzedaży w Portalu eGiełda już w dniu następnym tj. w Piątek od godziny 00:00 .
2. Osoby, które są Klientami Giełdy Niedzielnej i chcą opłacać stanowiska handlowe abonamentowe w Portalu eGiełda, powinny skontaktować się najpierw z Biurem Giełdy Niedzielnej w celu uaktualnienia danych.

 

Zalecana orientacja pozioma dla urządzeń mobilnych portalu eGiełda

 

UWAGA: Poniżej materiały archiwalne dotyczące Giełdy niedzielnej.

 

Poglądowe mapy Giełdy Niedzielnej – kliknij na mapę aby powiększyć: