Aktualizacja na dzień  27.05.2022 r.

 

MAJ 2022

Plac A:

15, 26, 27, 45, 48, 49, 50, 59, 60,  73, 73a, 78, 79, 80, 100, 102, 103, 104, 124, 126, 127, 128, 140, 141,  145A, 146, 147, 148

Plac B:

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 71

Plac C:

6, 7, 8, 10, 13, 13A, 13B, 14A, 14B, 14C, 14D, 30, 31, 32, 33, 34, 40A, 40B C40F, 40H, 41B, 41C,  41D, 41G, 41H, 44, 45, 46, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 84, 85, 127, 128, 129

Przejście z biura na plac D:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

CZERWIEC 2022

Plac A:

15, 26, 27, 28, 41, 45, 48, 49, 50, 59, 60, 69, 73, 73a, 78, 79, 80, 100, 102, 103, 104, 124, 126, 127, 128, 132, 140, 141, 145A, 146, 147, 148

Plac B:

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 71

Plac C:

6, 7, 8, 10, 13, 13a, 13b, 14a, 14b, 14c, 1d, 30, 31, 32, 33, 34, 40A, 40B, 40F, 40H, 41B, 41C, 41D, 41G, 41H, 44, 45, 46, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 74, 81, 84, 85, 127, 128, 129, 157, 158, 159, 160, 161, 162b, 162d, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 185, 189

 

Przejście z biura na plac D:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32

 

Wszystkie w/w miejsca sprawdzane są w niedzielę rano czy nie nastąpiły pomyłki przy sprzedaży.

Sprzedaż miejsc następuje od godziny  9:00. Kolejność wykupu według kolejki ustawionej przed biurem.

 

Poglądowe mapy Giełdy Niedzielnej – kliknij na mapę aby powiększyć: