Aktualności

13 lipca 2023

Zapytanie ofertowe – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

  ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, docelowej organizacją ruchu na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno- […]
27 czerwca 2023

Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.

Rada Nadzorcza Spółki Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy […]