Informacja – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.

Zapytanie ofertowe – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
13 lipca 2023
Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.
20 października 2023
Zapytanie ofertowe – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
13 lipca 2023
Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.
20 października 2023
Pokaż wszystkie

Informacja – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.

Na podstawie Uchwały nr 11/XVIII/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Rady Nadzorczej Zielonogórskiego

Rynku Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2023 i 2024 zgodnie z § 1 w/w Uchwały do przeprowadzenia w/w badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza wybrała firmę Grupa Audyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.