Strona główna

Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § 1 ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku na godz.9.00, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 24 maja 2024 roku na godz. 9.00, które odbędzie się w Zielonej Górze w

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 5 czerwca 2023 roku na godz.11.30, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze informuje, że w dniu 10 maja 2022r. Akcjonariusz-Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadający akcje stanowiące 65,48% kapitału zakładowego Spółki, złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 27 maja 2022 roku na godz.11.30, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 2 i 3 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku na godz.10.00., które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Piąte WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce

PIĄTE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Zarząd spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Czwarte WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce

CZWARTE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Zarząd spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

TRZECIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce

TRZECIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Zarząd spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

DRUGIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce

DRUGIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Zarząd spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

PIERWSZE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce

PIERWSZE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Zarząd spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 25 września 2020 roku, o godz. 10.00, które odbędzie

Czytaj więcej »
Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l art. 402 § l i 2ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 03 lipca 2020 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie Spółki

Czytaj więcej »

Do wynajęcia

Hala kwiatowa

Click to access the login or register cheese