Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5 maja 2022
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – zestaw nagłośnienia z okablowaniem.
26 maja 2022
Pokaż wszystkie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

 

Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

w Zielonej Górze

informuje, że w dniu 10 maja 2022r. Akcjonariusz-Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadający akcje stanowiące 65,48% kapitału zakładowego Spółki, złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZRRT S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2022r. na godzinę 11.30 (zgodnie z ogłoszeniem w MSiG nr 83/2022 (6482) z dnia 29.04.2022, poz. 23127) W związku z powyższym Zarząd ZRRT S.A. na podstawie art. 401 § 1 i 2 ksh ogłasza zmianę porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZRRT S.A. wprowadzając po punkcie 14 porządku obrad punkt 14a o treści:

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”