Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

DRUGIE WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
16 października 2020
INFORMACJA – tymczasowe zamknięcie bramy nr4
28 października 2020
Pokaż wszystkie

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

 

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki

 

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 marca 2021 r. akcje Spółki będą miały wyłącznie formę elektroniczną (zostaną zapisane w elektronicznym rejestrze). Również status akcjonariusza w Spółce potwierdzać będzie wyłącznie wpis w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr taki będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2020 r. podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. będzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

W załącznikach znajdziecie Państwo informację na temat Domu Maklerskiego BOŚ S.A., regulaminy oraz politykę prywatności.

Załączniki:

  1. Polityka prywatności.
  2. Regulamin aplikacji.
  3. Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  4. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  5. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.