POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ ZRRT S.A. w Zielonej Górze

 

DEFINICJE

Administrator danych (Administrator)ZRRT S.A.  Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra, biuro@zrrt.com.pl.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Ochrona danych osobowych (ODO): ochrona danych osobowych w ZRRT S.A.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1).

Strona www: strona prowadzona pod adresem www.zrrt.com.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę www.zrrt.com.pl lub korzystająca z jej funkcjonalności.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z strony www.zrrt.com.pl Administrator zbiera dane osobowe zawarte w logach (adres IP), w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych na stronie www, a także informacje o jego aktywności. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze strony www. Administrator nie gromadzi danych osobowych w ramach korzystania z cookies.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystanie ze strony www

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z strony www.zrrt.com.pl (takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem logów, przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu udostępniana treści gromadzonych na stronie www, związanych z świadczonymi usługami i prowadzoną działalnością gospodarczą – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzn. informowanie o oferowanych usługach/towarach celem zwiększenia rozpoznawalności i sprzedaży ZRRT;
 • w celach technicznych i administracyjnych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: możliwości wykrywania nieprawidłowości, zapewnieniu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz na możliwości zarządzania nim, dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Celem przetwarzania danych zawartych w logach nie jest identyfikacja Użytkownika.

 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Co to są cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie, itp.), przeglądającego stronę www. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na stronie www i dokonywanych przez niego czynności.

W ramach korzystania z plików cookies nie przetwarzamy Twoich danych osobowych.

 Z jakich cookies korzystamy na naszej stronie www?

Wykorzystujemy cookies w celu udostępniana treści gromadzonych na stronie www Użytkownikowi oraz poprawy komfortu korzystania z niej. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

W praktyce pliki cookies wykorzystujemy do:

 • dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony www, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
 • zapamiętania czy użytkownik zapoznał się z powiadomieniami typu pop-up
 • zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę, jeśli o wyrażenie takowej został poproszony.

W ramach strony www stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • ,,funkcjonalne’’ pliki cookies umożliwiające zapoznanie się z treściami dostępnymi na stronie www poprzez dostosowanie np. widoku ekranu, wielkości czcionki, umożliwiające zapamiętanie czy użytkownik zapoznał się z powiadomieniami typu pop-up bądź wyraził zgodę, jeśli o wyrażenie takowej został poproszony.

 Jak długo wykorzystujemy cookies?

Cookies są aktywne maksymalnie 3 miesiące.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony www mogą samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając przeglądarki internetowej?

Google Chrome:

 • Kliknij ikonę  na pasku narzędzi
 • Wybierz „Ustawienia
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

Safari:

 • Kliknij w ikonę ustawień  , a następnie wybierz „Preferencje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

Wszystkie pozostałe przeglądarki:

Prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies na telefonie komórkowym?

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika danego telefonu.

 

MARKETING (w tym informacja handlowa)

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie wyraźną zgodę, którą ma prawo wycofać w dowolnym momencie.

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, usług oraz produktów.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Logi zawierające adresy IP są przechowywane do 30 dni, natomiast adresy IP dostępne w mapie wizyt są przechowywane przez 1 rok. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. Dostępu do treści danych – Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:iod@zrrt.com.pl.
 2. Zmiany danych osobowychzmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@zrrt.com.pl.
 3. Wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@zrrt.com.pl.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychosoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@zrrt.com.pl.

 1. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora danych albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@zrrt.com.pl.

 1. Wniesienia skargi – osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator danych, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mamy jednak nadzieję, iż przed złożeniem skargi dadzą nam Państwo szansę na wyjaśnienie sprawy.

Zgłaszanie żądań związanych z powyższymi prawami można realizować również w formie pisemnej, pisząc na adres Administratora.

 

ODBIORCY DANYCH

Jeśli jesteś Użytkownikiem strony, Twoje dane mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora danych na podstawie stosownych umów w zakresie: obsługi informatycznej i programistycznej, świadczenia usług hostingu, świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych, ew. innym podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności;

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator nie przekazuje dane osobowe Użytkowników poza EOG.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@zrrt.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 

ZMIANY INFORMACJI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dot. ODO są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 03 września 2020 roku.