AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego
09:20 27/10/2016

 
Rada Nadzorcza Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 102, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przesłaniem opinii i raportu ustala się na dzień 30.03.2017 r.
 
Oferta powinna zawierać :
1. informacje o oferencie,
2. informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
3. aktualny wypis KRS,
4. proponowaną cenę,
5. projekt umowy.
 
Rada Nadzorcza Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, nie udzielenia pisemnych informacji oferentom.
 
Pisemne oferty prosimy składać do dnia 05.12.2016r. do godziny 1300 w siedzibie Spółki:
 
Rada Nadzorcza Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A w Zielonej Górze,
al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra, tel. (68) 326 25 64 w.119.