Informacja – Giełda Niedzielna – zmiana wysokości opłat abonamentowych.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – Namiot wystawowy.
19 października 2021
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – budowa odwodnienia.
2 marca 2022
Pokaż wszystkie

Informacja – Giełda Niedzielna – zmiana wysokości opłat abonamentowych.

 

Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy S.A.

 

zmienia wysokość opłat abonamentowych i biletów jednorazowych za stoiska Giełdy Niedzielnej według poniższej tabeli. Stawki obowiązują od stycznia 2022 roku. W przypadku dokonywania płatności za luty i dalsze miesiące w 2022r. do 31.12.2021r. obowiązują już nowe stawki. Opłata eksploatacyjna przy bilecie jednorazowym nie będzie pobierana w miesiącu styczniu 2022 r.
Jednocześnie informujemy, że opłata abonamentowa w miesiącu styczniu każdego roku począwszy od 2022 roku będzie stanowić 40% opłaty obowiązującej za stanowisko na Giełdzie Niedzielnej, przy czym w styczniu 2022 roku obniżka 40% będzie naliczana od opłaty obowiązującej przed zmianą wysokości opłat.